Zastupitelstvo: 2022 » 2 » Dle bodůStáhnout najednou

02 Hospodaření města Tišnova za rok 2021.pdf Velikost: 11.3 MB
03 Deponování volných finančních prostředků města na spořicích a vkladových účtech.pdf Velikost: 1.3 MB
04 Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2021.pdf Velikost: 1.41 MB
05 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. za rok 2021.pdf Velikost: 1.62 MB
06 Zpráva o kultuře 2021.pdf Velikost: 6.84 MB
07 Zpráva o sportu za rok 2021.pdf Velikost: 5.23 MB
08 Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2021.pdf Velikost: 1.68 MB
09 Aktualizace strategického plánu .pdf Velikost: 7.32 MB
10 Obecně závazná vyhláška města Tišnova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf Velikost: 1.27 MB
11 Obecně závazná vyhláška města Tišnova o nočním klidu.pdf Velikost: 1.19 MB
12 Obecně závazná vyhláška města Tišnova, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova.pdf Velikost: 1.24 MB
13 Uprchlická krize vyvolaná válečným konfliktem na Ukrajině.pdf Velikost: 5.94 MB
14 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova - Tělocvičná jednota Sokol Tišnov.pdf Velikost: 2.85 MB
15 Žádost o návratnou finanční výpomoc - Městské kulturní středisko Tišnov .pdf Velikost: 6.31 MB
16 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2022 - Prorodinné aktivity nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 8.18 MB
17 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2022 - Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity seniorů nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 3.01 MB
18 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2022 - Životní prostředí nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 6.96 MB
19 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2022 - Volnočasové aktivity mládeže nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 9.5 MB
20 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2022 - Sport a tělovýchova nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 20.79 MB
21 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2022 - Ostatní zájmová činnost nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 7.57 MB
22 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2022 - Kultura nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 9.15 MB
23 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5-2022.pdf Velikost: 2.59 MB
24 Plán výstavby, oprav a rekonstrukce bytů dle Bytové koncepce města Tišnov 2017-2027, akční a střednědobý plán 2022-2025.pdf Velikost: 1.19 MB
25 Aktualizace bytové koncepce 2017-2027.pdf Velikost: 1.32 MB
26 Prodej vodního díla - jezu na řece Svratce.pdf Velikost: 1.42 MB
27 Prodej a směna částí pozemku parc.č. 1602-22 v k.ú. Tišnov (autobusová zastávka na Trnci).pdf Velikost: 3 MB
28 Směna částí pozemků v k.ú. Brumov u Lomnice (vodní nádrž pod dětským táborem).pdf Velikost: 797.6 KB
29 Darovací smlouva T.J. Sokol.pdf Velikost: 1.21 MB
30 Změna Stanov Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.pdf Velikost: 1.08 MB
31 Dodatek č. 1 k memorandu o vzájemné spolupráci v oblasti cyklistiky v rámci Brněnské metropolitní oblasti.pdf Velikost: 1.08 MB
32 Zápis č. 1-2022 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 13.4.2022.pdf Velikost: 1.22 MB
33 Zápis č. 3-2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 11.4.2022.pdf Velikost: 1.13 MB
34 Zápis č. 1-2022, zápis č. 2-2022 a zápis č. 3-2022 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 976.96 KB
35 Zápis č. 1-2022 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 966.55 KB
36 Volba přísedící k Okresnímu soudu Brno-venkov.pdf Velikost: 1.06 MB
37 Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2021.pdf Velikost: 5.89 MB
38 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 18.4.2022.pdf Velikost: 1.33 MB