Zastupitelstvo: 2022 » 1 » Dle bodůStáhnout najednou

02 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2021.pdf Velikost: 1.3 MB
03 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1-2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf Velikost: 4.35 MB
04 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov, p.o. pro rok 2021 dle § 105 zákona č. 108-2006 Sb. .pdf Velikost: 966.16 KB
05 Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního řízení na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2022.pdf Velikost: 2.07 MB
06 Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2022 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov.pdf Velikost: 1.08 MB
07 Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací pro rok 2021 mezi městem Tišnov a Domovem sv. Alžběty .pdf Velikost: 9.19 MB
08 Rozpočtové opatření města Tišnova č.2-2022.pdf Velikost: 2.03 MB
09 Prodej bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově.pdf Velikost: 1.24 MB
10 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (ul. Hřbitovní a Dvořákova).pdf Velikost: 995.03 KB
11 Majetkoprávní vypořádání mezi městem Tišnov a společností SLN NOEMI INVEST s.r.o. (plochy kolem objektu Noemi).pdf Velikost: 1.53 MB
12 Prodej části pozemku parc.č. 2377-2 v k.ú. Tišnov (Koráb).pdf Velikost: 1.44 MB
13 Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1590-16 (Trnec, chatová oblast).pdf Velikost: 818.83 KB
14 Volba přísedícího k Okresnímu soudu Brno-venkov.pdf Velikost: 1.05 MB
15 Zápis č. 1-2022 a č. 2-2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.5 MB
16 Zápis č. 5-2021 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 1.54 MB
17 Zápis č. 11-2021 ze zasedání Osadního výboru Jamné .pdf Velikost: 742.15 KB
18 Zápis č. 1-2022 Osadního výboru Pejškov.pdf Velikost: 739.63 KB
19 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.2.2022.pdf Velikost: 1.29 MB
20 Změna v Organizačním řádu Městské policie Tišnov.pdf Velikost: 925.12 KB