Zastupitelstvo: 2021 » 7 » Dle bodůStáhnout najednou

02 Jednací řád Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.24 MB
03 Zásady financování Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na obnovu, intenzifikaci a rozvoj vodohospodářské infrastruktury .pdf Velikost: 1.47 MB
04 Hospodaření města Tišnova k 30.9.2021.pdf Velikost: 2.22 MB
05 Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2022.pdf Velikost: 2.66 MB
06 Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace - navýšení provozního příspěvku.pdf Velikost: 835.52 KB
07 Schválení základní sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2022 a garance spolufinancování Chráněného bydlení Deblín.pdf Velikost: 3.53 MB
08 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2021 - II. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 1.79 MB
09 Rozpočtové opatření města Tišnova č.19-2021.pdf Velikost: 1.28 MB
10 Investiční výhled na r. 2022 až 2024.pdf Velikost: 1.24 MB
11 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2021 (stav k 1.11. 2021).pdf Velikost: 1.33 MB
12 Akční plán pro rok 2022 k dokumentu Strategický plán pro město Tišnov na období 2021 - 2025.pdf Velikost: 2.16 MB
13 Zpráva o školství za školní rok 2020-2021.pdf Velikost: 2.51 MB
14 Stanovisko města k záměru výstavby svazkové ZŠ.pdf Velikost: 2.53 MB
15 Schválení podání žádosti o dotaci na akci Modernizace Mateřské školy U Humpolky, Tišnov, pracoviště Květnická 1684.pdf Velikost: 662.92 KB
16 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 7-2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf Velikost: 2.56 MB
17 Žádost o návratnou finanční výpomoc - Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s..pdf Velikost: 8.84 MB
18 Vzorová smlouva k vyhlášenému dotačnímu programu 2022.pdf Velikost: 1.33 MB
19 Žádosti o dotace z programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2021 za období září - listopad.pdf Velikost: 5.8 MB
20 Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 180.000 Kč SV č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově.pdf Velikost: 1.18 MB
21 Prodej bytu č. 2 na ulici Králova 1677 v Tišnově.pdf Velikost: 1.23 MB
22 Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2053-19 (prodloužení komunikace ul. Wagnerova).pdf Velikost: 845.74 KB
23 Odkoupení pozemků ve vlastnictví společnosti ČEPS, a.s. (Brněnská, Wagnerova, Trnec).pdf Velikost: 1.06 MB
24 Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2763 (nám. Míru).pdf Velikost: 1.62 MB
25 Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1847-27 (hřiště u ZŠ Smíškova).pdf Velikost: 892.71 KB
26 Uzavření Smlouvy o vkladu majetku mezi městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko.pdf Velikost: 1.14 MB
27 Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.pdf Velikost: 6.04 MB
28 Zápis č. 6-2021 a č. 7-2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 11.48 MB
29 Zápis č. 5-2021 ze zasedání Výboru finančního ZM Tišnova ze dne 10. 11. 2021.pdf Velikost: 747.96 KB
30 Zápis č. 4-2021 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 965.71 KB
31 Zápis č. 3-2021 ze zasedání Osadního výboru Pejškov.pdf Velikost: 761.25 KB
32 Zápis č. 8-2021, zápis č. 9-2021 a zápis č. 10-2021 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 986.61 KB
33 Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2022.pdf Velikost: 1.51 MB
34 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 29.11.2021.pdf Velikost: 1.34 MB
35 Žádost o prodloužení termínu realizace projektu - The MÚZY z.s..pdf Velikost: 1.49 MB