Zastupitelstvo: 2021 » 2Stáhnout najednou

02 Organizační změny související se zánikem mandátu člena zastupitelstva.pdf Velikost: 709.71 KB
03 Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2020.pdf Velikost: 5.41 MB
04 Zpráva o kultuře za rok 2020.pdf Velikost: 7.02 MB
05 Zpráva o sportu za rok 2020.pdf Velikost: 5.17 MB
06 Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2020.pdf Velikost: 1.97 MB
07 Zpráva o komunálních službách za rok 2020.pdf Velikost: 5.2 MB
08 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov- p.o. za rok 2020.pdf Velikost: 1.74 MB
09 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. pro rok 2021 dle § 101a zákona č. 108-2006 Sb. .pdf Velikost: 1.01 MB
10 Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2020.pdf Velikost: 3.23 MB
11 Hospodaření města Tišnova za rok 2020.pdf Velikost: 20.81 MB
12 Městské kulturní středisko Tišnov- příspěvková organizace - navýšení investičního příspěvku.pdf Velikost: 1.32 MB
13 Žádost o návratnou finanční výpomoc (Tišnovsko).pdf Velikost: 15.13 MB
14 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Prorodinné aktivity nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 16.44 MB
15 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Životní prostředí nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 6.86 MB
16 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Volnočasové aktivity mládeže nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 24.33 MB
17 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Sport a tělovýchova nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 49.09 MB
18 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2021 - Kultura nad 50 tis. Kč.pdf Velikost: 10.41 MB
19 Rozpočtové opatření města Tišnova č.3-2021.pdf Velikost: 1.88 MB
20 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2-2021- o místním poplatku z pobytu.pdf Velikost: 1.28 MB
21 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3-2021- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf Velikost: 1.91 MB
22 Prodej bytu č. 2 na ulici Králova 1670 v Tišnově.pdf Velikost: 1.21 MB
23 Návrh na prominutí části poplatku z prodlení z Platebního rozkazu č. 18 Ro 119-2008 - F. a V .P..pdf Velikost: 697.14 KB
24 Odkoupení pozemku a chodníku v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou).pdf Velikost: 1.37 MB
25 Směna pozemků v k.ú. Pejškov u Tišnova.pdf Velikost: 862.16 KB
26 Zápis č. 1-2021 z jednání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.21 MB
27 Zápis č. 2-2021 z jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.21 MB
28 Zápis č. 2-2021 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 744.7 KB
29 Zápis č. 1-2021 ze zasedání Osadního výboru Pejškov.pdf Velikost: 770.32 KB
30 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 6.4.2021.pdf Velikost: 1.29 MB