Zastupitelstvo: 2021 » 1Stáhnout najednou

02 Finanční dar Nemocnici Tišnov- příspěvkové organizaci.pdf Velikost: 1.57 MB
03 Zpráva o krizovém řízení na úrovni ORP Tišnov za období 09-2020 - 02-2021.pdf Velikost: 1.19 MB
04 Výroční zpráva Městské policie Tišnov 2020.pdf Velikost: 1.28 MB
05 Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního řízení na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2021.pdf Velikost: 2.07 MB
06 Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2021 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov.pdf Velikost: 1.07 MB
07 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. pro rok 2021 dle § 105 zákona č. 108-2006 Sb. .pdf Velikost: 967.17 KB
08 Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2021 - 2023.pdf Velikost: 3.87 MB
09 Prodej pozemků v k.ú. Tišnov (Díly pod městem).pdf Velikost: 3.98 MB
10 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (město x Porta coeli).pdf Velikost: 1.11 MB
11 Prodej bytu č. 5-1677 na ulici Králova v Tišnově.pdf Velikost: 1.24 MB
12 Prodej bytu č. 2-996 na ulici Halasova v Tišnově.pdf Velikost: 1.23 MB
13 Změna příloh zřizovací listiny Městského kulturního střediska Tišnov- příspěvková organizace.pdf Velikost: 2.17 MB
14 Obecně závazná vyhláška č. 1-2021- kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem.pdf Velikost: 2 MB
15 Stanovisko odboru územního plánování k návrhům na změnu ÚP Tišnov.pdf Velikost: 3.08 MB
16 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Výsadba stromů pro město Tišnov.pdf Velikost: 890.32 KB
17 Rozpočtové opatření města Tišnova č.1-2021.pdf Velikost: 1.9 MB
18 Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov.pdf Velikost: 908.46 KB
19 Zápis č. 1-2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.18 MB
20 Návrh na projednání žádostí o dotace a návratné finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám Výborem finan.pdf Velikost: 4.03 MB
21 Zápis č. 4-2020 ze zasedání Osadního výboru Pejškov.pdf Velikost: 757.34 KB
22 Zápis č. 11-2020 a zápis č. 1-2021 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 850.03 KB
23 Zápis č. 6-2020 ze zasedání Osadního výboru Hájek- Hajánky.pdf Velikost: 1.17 MB
24 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 12.2.2021.pdf Velikost: 1.28 MB