Zastupitelstvo: 2020 » 5Stáhnout najednou

02 Hospodaření města Tišnova k 30.9.2020.pdf Velikost: 2.21 MB
03 Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2021.pdf Velikost: 2.3 MB
04 Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2022-2024.pdf Velikost: 1.41 MB
05 Rozpočtové opatření města Tišnova č.16-2020.pdf Velikost: 1.71 MB
06 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2020 (stav k 31.10. 2020).pdf Velikost: 1.32 MB
07 Investiční výhled na r. 2021 až 2023.pdf Velikost: 725.1 KB
08 Rekonstrukce tělocvičen na Základní škole Tišnov- nám. 28. října- příspěvková organizace.pdf Velikost: 656.94 KB
09 Zpráva o školství za školní rok 2019-2020.pdf Velikost: 2.47 MB
10 Souhlas města Tišnova s MAP III..pdf Velikost: 3.66 MB
11 Dodatky zřizovacích listin základních škol.pdf Velikost: 1.02 MB
12 Nové zřizovací listiny mateřských škol.pdf Velikost: 1.35 MB
13 Nová zřizovací listina Inspira - střediska volného času Tišnov.pdf Velikost: 1.57 MB
14 Nová zřizovací listina Centra sociálních služeb Tišnov.pdf Velikost: 4 MB
15 Dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova.pdf Velikost: 927.76 KB
16 Vzorové smlouvy k dotačním programům 2021.pdf Velikost: 2.43 MB
17 Žádost o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Diecézní charitu Brno.pdf Velikost: 2.87 MB
18 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2020 - II. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 1.47 MB
19 Prodej bytu č. 20-993 na ulici Halasova v Tišnově.pdf Velikost: 1.24 MB
20 Návrh na prominutí části poplatku z prodlení - J. D..pdf Velikost: 683.5 KB
21 Směna pozemků v lokalitě Hony za Kukýrnou.pdf Velikost: 1.81 MB
22 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2313 v k.ú. Tišnov (Radniční).pdf Velikost: 900.79 KB
23 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2641 v k.ú. Tišnov (Trnec).pdf Velikost: 837.78 KB
24 Odkoupení pozemků a komunikací v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou).pdf Velikost: 1.62 MB
25 Prohlášení o rozdělení práva k domu - Halouzkova 34.pdf Velikost: 2.82 MB
26 Prohlášení o rozdělení práva k domu - nám. Komenského 145.pdf Velikost: 3.14 MB
27 Stanoviska odboru územního plánování k návrhům na změny ÚP Tišnov.pdf Velikost: 24.5 MB
28 Pořízení Změny č. 1 územního plánu Tišnov.pdf Velikost: 664.84 KB
29 Zápise č. 6-2020 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.23 MB
30 Zápis č. 4-2020 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.2 MB
31 Zápis č. 5-2020 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 971.4 KB
32 Zápis č. 9-2020 a zápis č. 10-2020 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 854.57 KB
33 Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2021.pdf Velikost: 1.51 MB
34 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 30.11.2020.pdf Velikost: 1.34 MB