Zastupitelstvo: 2020 » 4Stáhnout najednou

02 Hospodaření města Tišnova k 30.6.2020.pdf Velikost: 1.19 MB
03 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2020 (stav k 15.8. 2020).pdf Velikost: 1.03 MB
04 Územní studie v lokalitě Za penzionem v Tišnově.pdf Velikost: 9.8 MB
05 Žádost Centra sociálních služeb Tišnov o snížení provozního příspěvku na rok 2020.pdf Velikost: 690.07 KB
06 Podnět na snížení místního poplatku z pobytu.pdf Velikost: 861.91 KB
07 Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (rekonstrukce požárního vozu TATRA ).pdf Velikost: 5.89 MB
08 Rozpočtové opatření města Tišnova č.13-2020.pdf Velikost: 1.73 MB
09 Prodej bytu č. 2 na ulici Květnická 1626 v Tišnově.pdf Velikost: 664.12 KB
10 Návrh na prominutí části poplatku z prodlení - Z. B..pdf Velikost: 360.38 KB
11 Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem.pdf Velikost: 1.15 MB
12 Prohlášení o rozdělení práva k domu - Halouzkova 34.pdf Velikost: 2.15 MB
13 Prohlášení o rozdělení práva k domu - nám. Komenského 145.pdf Velikost: 2.6 MB
14 Schválení základní sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2021 a garance spolufinancování pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov.pdf Velikost: 1.67 MB
15 Zápis č. 3-2020 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 31.8.2020.pdf Velikost: 642.41 KB
16 Zápis č. 5-2020- zápis č. 6-2020 a zápis č. 7-2020 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 747.34 KB
17 Zápis č. 3-2020 a zápis č. 4-2020 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 995.59 KB
18 Zápis č. 3-2020 ze zasedání Osadního výboru Pejškov.pdf Velikost: 547.24 KB
19 Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.pdf Velikost: 14.9 MB
20 Korespondence zastupitelům města Tišnova (smuteční síň).pdf Velikost: 460.57 KB
21 Čestná občanství a ceny města udělované v roce 2020.pdf Velikost: 350.14 KB
22 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 7.9.2020.pdf Velikost: 768.8 KB
23 Zápis č. 4-2020 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 566.64 KB