Zastupitelstvo: 2020 » 3Stáhnout najednou

02 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 7-2020- kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4-2018- kterou se reguluje provoz pohostin.pdf Velikost: 1.28 MB
03 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2020 (stav k 31.5. 2020).pdf Velikost: 1.03 MB
04 Informace o řešení nouzového stavu.pdf Velikost: 687.77 KB
05 Hospodaření města Tišnova k 31.3.2020.pdf Velikost: 1.11 MB
06 Žádost o návratnou finanční výpomoc - Tělocvičná jednota Sokol Tišnov.pdf Velikost: 2.72 MB
07 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova - Římskokatolická farnost Předklášteří.pdf Velikost: 1.98 MB
08 Žádost o prodloužení termínů čerpání dotace - The MÚZY z.s..pdf Velikost: 818.83 KB
09 Žádost o prodloužení termínů čerpání dotace - Divadlo Everyman- z.s..pdf Velikost: 972.81 KB
10 Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Tišnov- Ostrovec - víceúčelové hřiště“.pdf Velikost: 346.99 KB
11 Závazek spolufinancování projektu -RE-USE centrum- Tišnov-.pdf Velikost: 349.74 KB
12 Rozpočtové opatření města Tišnova č.8-2020.pdf Velikost: 4.44 MB
13 Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2020 - I. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 606.59 KB
14 Organizační řád Městské policie Tišnov.pdf Velikost: 714.22 KB
15 Směna pozemků v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov a společností České dráhy- a.s. (vypořádání pozemků po dokončení přeložky III-3771 Tišnov-Předklášte.pdf Velikost: 1.09 MB
16 Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov ve správě Správy železnic- s.o. (u areálu letního kina- pozemky vedle cyklostezky a pod cyklostezkou).pdf Velikost: 798.6 KB
17 Směna částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova (pozemky pod komunikací).pdf Velikost: 498.55 KB
18 Prodej části pozemku parc.č. 1601-100 v k.ú. Tišnov (nová trafostanice na Trnci).pdf Velikost: 516.33 KB
19 Prodej části pozemku parc.č. 467-1 v k.ú. Tišnov (polyfunkční dům NOEMI).pdf Velikost: 573.82 KB
20 Prodej bytu č. 2 na ulici Halasova 995 v Tišnově.pdf Velikost: 652.19 KB
21 Návrh na prominutí poplatku z prodlení - M. D..pdf Velikost: 366.46 KB
22 Zápis č. 3-2020 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.6.2020.pdf Velikost: 717.49 KB
23 Zápis č. 2-2020 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.6.2020.pdf Velikost: 665.11 KB
24 Zápis č. 1-2020 a zápis č. 2-2020 ze zasedání Osadního výboru Pejškov.pdf Velikost: 578.76 KB
25 Zápis č. 4-2020 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 455.36 KB
26 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 8.6.2020.pdf Velikost: 724.05 KB