Zastupitelstvo: 2020 » 2Stáhnout najednou

02 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov- p.o. za rok 2019.pdf Velikost: 1.37 MB
03 Zpráva o kultuře za rok 2019.pdf Velikost: 4.75 MB
04 Zpráva o sportu za rok 2019.pdf Velikost: 3.75 MB
05 Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2019.pdf Velikost: 1.19 MB
06 Hospodaření města Tišnova za rok 2019.pdf Velikost: 4.46 MB
07 Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2019.pdf Velikost: 1.6 MB
08 Rozpočtové opatření města Tišnova č.5-2020.pdf Velikost: 1.77 MB
09 Zpráva o komunálních službách za rok 2019.pdf Velikost: 2.41 MB
10 Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností EVVA spol. s r.o. .pdf Velikost: 1.04 MB
11 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2365 v k.ú. Tišnov (Za mlýnem).pdf Velikost: 504.8 KB
12 Prodej bytu č. 7 na ulici Květnická 1724 v Tišnově.pdf Velikost: 666.6 KB
13 Uzavření soudního smíru mezi městem Tišnovem a společností Ekostavby Brno- a.s..pdf Velikost: 4.46 MB
14 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3-2020- o nočním klidu.pdf Velikost: 631.35 KB
15 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4-2020- kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 7-2019- o místním poplatku za provoz systé.pdf Velikost: 542.28 KB
16 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5-2020- kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 6-2019- o místním poplatku ze psů.pdf Velikost: 540.82 KB
17 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2020 nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 1.12 MB
18 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov.pdf Velikost: 1.04 MB
19 Tišnov a jeho adaptace na změny klimatu a mitigační opatření.pdf Velikost: 359.37 KB
20 Zápis č. 1-2020 a zápis č. 2-2020 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 1004.31 KB
21 Zápis č. 2-2020 a zápis č. 3-2020 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 573.21 KB
22 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 15.4.2020.pdf Velikost: 774.74 KB