Zastupitelstvo: 2020 » 1Stáhnout najednou

02 Výsledky architektonicko - urbanistické soutěže -Revitalizace náměstí Míru v Tišnově-.pdf Velikost: 2.18 MB
03 Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2019.pdf Velikost: 4.76 MB
04 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Tišnova.pdf Velikost: 8.6 MB
05 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2019.pdf Velikost: 778.61 KB
06 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1-2020- kterou se stanoví školské obvody mateřských škol.pdf Velikost: 735.65 KB
07 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2-2020- kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 7-2019- o místním poplatku za provoz systé.pdf Velikost: 1.49 MB
08 Zrušení Pravidel k přijímání- posuzování a vyřizování žádostí o nájem- podnájem nebo výměnu bytů ve vlastnictví města Tišnova.pdf Velikost: 883.68 KB
09 Výzva k vyhlášení stavu klimatické nouze.pdf Velikost: 1.91 MB
10 Plán výstavby- oprav a rekonstrukce bytů dle Bytové koncepce města Tišnova 2020-2027.pdf Velikost: 622.46 KB
11 Prodej bytu č. 1 na ulici Květnická v Tišnově.pdf Velikost: 659.05 KB
12 Odkoupení pozemků parc.č. 1872-110 a parc.č. 2416-8- oba v k.ú. Tišnov (pozemky pod komunikacemi - Dvořákova- Na Rybníčku).pdf Velikost: 853.29 KB
13 Bezúplatné nabytí části přestupního terminálu IDS do vlastnictví města Tišnov (u vlakového nádraží Hradčany).pdf Velikost: 501.16 KB
14 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou - čerpací stanice Svak).pdf Velikost: 545.49 KB
15 Uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy (budoucí směna po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci).pdf Velikost: 1020.71 KB
16 Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) .pdf Velikost: 3.33 MB
17 Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 144-1 v k.ú. Hájek u Tišnova.pdf Velikost: 959.48 KB
18 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. pro rok 2020 dle § 105 zákona č. 108-2006 Sb. .pdf Velikost: 5.39 MB
19 Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního řízení na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2020.pdf Velikost: 934.86 KB
20 Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2020 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov.pdf Velikost: 553.76 KB
21 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. pro rok 2020 dle § 101a zákona č. 108-2006 Sb. .pdf Velikost: 5.39 MB
22 Zápis č. 1-2020 a zápis č. 2-2020 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 3.8 MB
23 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (SPORTOVNÍ KLUB TENIS TIŠNOV).pdf Velikost: 1.53 MB
24 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Tělocvičná jednota Sokol Tišnov).pdf Velikost: 2.21 MB
25 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Amatérský fotbalový klub Tišnov- z.s.).pdf Velikost: 4.17 MB
26 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Nemocnice Tišnov).pdf Velikost: 1.54 MB
27 Rozpočtové opatření města Tišnova č.1-2020.pdf Velikost: 616.04 KB
28 Zápis č. 1-2020 z mimořádného zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 5.2.2020.pdf Velikost: 635.08 KB
29 Zápis č. 12-2019 a zápis č. 1-2020 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 565.92 KB
30 Zápis č. 9-2019 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 851.99 KB
31 Stanovy DSO Tišnovsko 2019.pdf Velikost: 929.07 KB
32 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.2.2020.pdf Velikost: 717.52 KB
33 Korespondence zastupitelům města Tišnova.pdf Velikost: 789.79 KB