Zastupitelstvo: 2019 » 7Stáhnout najednou

02 Udělení Ceny děkanky Zahradnické fakulty MENDELU v soutěži Park roku 2019.pdf Velikost: 1.5 MB
03 Obecně závazná vyhláška č. 5-2019- o místním poplatku z pobytu.pdf Velikost: 832.72 KB
04 Obecně závazná vyhláška č. 6-2019- o místním poplatku ze psů.pdf Velikost: 965.23 KB
05 Obecně závazná vyhláška č. 7-2019- o místním poplatku za provoz systému shromažďování- sběru- přepravy- třídění- využívání a odstraňování komunální.pdf Velikost: 1.05 MB
06 Obecně závazná vyhláška č. 8-2019- kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2-2019- o systému shromažďování- sběru- přepravy- třídění- využívání a.pdf Velikost: 788.54 KB
07 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2019 (stav k 27.11. 2019).pdf Velikost: 1.03 MB
08 Hospodaření města Tišnova k 30.9.2019.pdf Velikost: 1.18 MB
09 Zpráva o školství za školní rok 2018-2019.pdf Velikost: 1.56 MB
10 Investiční příspěvek na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Tišnov- nám. 28. října- příspěvková organizace.pdf Velikost: 1005.34 KB
11 Žádost obce Hradčany o zařazení do školského obvodu.pdf Velikost: 1.21 MB
12 Zřizovací listina Městského kulturního střediska Tišnov- příspěvková organizace.pdf Velikost: 3.7 MB
13 Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2020.pdf Velikost: 1.3 MB
14 Vzorové smlouvy k dotačním programům 2020.pdf Velikost: 1.33 MB
15 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (Diecézní charita Brno).pdf Velikost: 1.45 MB
16 Poskytnutí investičního příspěvku (Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko).pdf Velikost: 490.1 KB
17 Schválení závazku na spolufinancování rozšíření vodárenské soustavy Vohančice a napojení obce Pejškov.pdf Velikost: 357.24 KB
18 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova uzavřené dne 28. 6. 2019.pdf Velikost: 873.71 KB
19 Rozpočtové opatření města Tišnova č.17-2019.pdf Velikost: 627.56 KB
20 Zrušení Výboru pro strategické plánování .pdf Velikost: 350.22 KB
21 Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2020.pdf Velikost: 674.56 KB
22 Zápis č. 6-2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 995.37 KB
23 Zápis č. 6-2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 673.91 KB
24 Zápis č. 7-2019 a zápis č. 8-2019 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 1000.87 KB
25 Zápis č. 4-2019 a zápis č. 5-2019 ze zasedání Osadního výboru Pejškov.pdf Velikost: 581.13 KB
26 Zápis č. 11-2019 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 452.12 KB
27 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 4.12.2019.pdf Velikost: 742.58 KB
28 Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 2.15 MB
29 Stanovení odměn fyzickým osobám za výkon funkce v poradních nebo zvláštních orgánech města.pdf Velikost: 367.27 KB