Zastupitelstvo: 2019 » 5Stáhnout najednou

02 Jednací řád Zastupitelstva města Tišnova - nové znění.pdf Velikost: 781.67 KB
03 Architektonicko - urbanistická soutěž o návrh - Revitalizace náměstí Míru v Tišnově-.pdf Velikost: 352.3 KB
04 Informace o plánovaných oslavách 17. listopadu.pdf Velikost: 2.01 MB
05 Čestná občanství a ceny města udělované v roce 2019.pdf Velikost: 3.87 MB
06 Pojmenování ulic v lokalitě Hony za Kukýrnou- I.etapa.pdf Velikost: 5.08 MB
07 Hospodaření města Tišnova k 30.6.2019.pdf Velikost: 1.16 MB
08 Závazek spolufinancování projektu -Suchý poldr v lokalitě Hony za Kukýrnou-.pdf Velikost: 350.2 KB
09 Závazek spolufinancování projektu -Biokoridor LBK 17-.pdf Velikost: 348.82 KB
10 Závazek spolufinancování projektu Park MŠ Hony za Kukýrnou.pdf Velikost: 349.63 KB
11 Finanční dar obci Předklášteří.pdf Velikost: 648.47 KB
12 Finanční dar Amatérskému fotbalovému klubu Tišnov- z.s..pdf Velikost: 801.72 KB
13 Žádosti o dotace z programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2019 za období leden - červen.pdf Velikost: 1.62 MB
14 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 11-2019.pdf Velikost: 1.13 MB
15 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4-2019- kterou se mění vyhláška č. 4-2018- kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centr.pdf Velikost: 983.99 KB
16 Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2019.pdf Velikost: 620.09 KB
17 Prominutí části poplatku z prodlení - A.a M. D..pdf Velikost: 356.48 KB
18 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucích kupních smluv mezi městem Tišnov- společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a J.N. (nové komunik.pdf Velikost: 1.1 MB
19 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 815-1 v k.ú. Jamné u Tišnova.pdf Velikost: 484.26 KB
20 Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům parc.č. 670-6 a parc. č. 711-15- oba v k.ú. Tišnov (komunikace za penzionem a veřejná zeleň p.pdf Velikost: 1000.65 KB
21 Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko .pdf Velikost: 9.44 MB
22 Zpráva o činnosti společnosti KTS Ekologie s.r.o. za rok 2018.pdf Velikost: 725.07 KB
23 Zápis č. 4-2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 590.35 KB
24 Zápis č. 5-2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 651 KB
25 Zápis č. 3-2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování.pdf Velikost: 815.31 KB
26 Zápis č. 6-2019- zápis č. 7-2019 a zápis č. 8-2019 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 664.74 KB
27 Zápis č. 5-2019 ze zasedání Osadního výboru Hájek- Hajánky.pdf Velikost: 692.87 KB
28 Zápis č. 1-2019 a zápis č. 2-2019 ze zasedání Osadního výboru Pejškov.pdf Velikost: 745.3 KB
29 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.9.2019.pdf Velikost: 751.48 KB