Zastupitelstvo: 2019 » 4Stáhnout najednou

02 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2019 (stav k 31.5. 2019).pdf Velikost: 729.33 KB
03 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov- p.o. za rok 2018.pdf Velikost: 1.52 MB
04 Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2019 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov.pdf Velikost: 555.33 KB
05 Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního řízení na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2019.pdf Velikost: 933.29 KB
06 Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2019 - I. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 607.75 KB
07 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tišnov).pdf Velikost: 2.96 MB
08 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Sportovní klub Tenis Tišnov- z.s.).pdf Velikost: 21.09 MB
09 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje).pdf Velikost: 2.21 MB
10 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (Nákup komunální techniky pro město Tišnov - elektromobil).pdf Velikost: 7.06 MB
11 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu -Tišnov - údržba zeleně v okolí cyklostezek-.pdf Velikost: 635.07 KB
12 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci -Tišnov - cyklostezka Ostrovec-.pdf Velikost: 872.04 KB
13 Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova).pdf Velikost: 5.5 MB
14 Hospodaření města Tišnova k 31.3.2019.pdf Velikost: 1.14 MB
15 Městské kulturní středisko- p.o. - navýšení provozního příspěvku a poskytnutí investičního příspěvku od zřizovatele .pdf Velikost: 547.66 KB
16 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7-2019.pdf Velikost: 1.23 MB
17 Obecně závazná vyhláška č. 3-2019- o nočním klidu.pdf Velikost: 633 KB
18 Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021-2025.pdf Velikost: 5.65 MB
19 Změna právní formy organizační složky Úklid a údržba města Tišnova.pdf Velikost: 969.19 KB
20 Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 711-10 v k.ú. Tišnov (komunikace za penzionem) .pdf Velikost: 520.21 KB
21 Bezúplatné nabytí části komunikace III-3771 v k.ú. Hájek u Tišnova.pdf Velikost: 767.22 KB
22 Nabídka na odkoupení id. 7-84 pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou).pdf Velikost: 665.47 KB
23 Návrh na zřízení Osadního výboru Pejškov.pdf Velikost: 632.49 KB
24 Zápis č. 4-2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 643.9 KB
25 Zápis č. 3-2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 594.16 KB
26 Zápis č. 3-2019 a zápis č. 4-2019 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 1.03 MB
27 Zápis č. 4-2019 a zápis č. 5-2019 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 569.18 KB
28 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 6.6.2019.pdf Velikost: 755.47 KB
29 Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Tišnovsku a Koncepce rozvoje kultury ve městě Tišnově.pdf Velikost: 37.87 MB
30 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště Květnická.pdf Velikost: 649.35 KB