Zastupitelstvo: 2019 » 3Stáhnout najednou

02 Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2018.pdf Velikost: 3.91 MB
03 Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021-2025.pdf Velikost: 5.06 MB
04 Hospodaření města Tišnova za rok 2018.pdf Velikost: 5.98 MB
05 Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2018.pdf Velikost: 1.31 MB
06 Zpráva o kultuře za rok 2018 Městského kulturního střediska Tišnov.pdf Velikost: 5.87 MB
07 Koncepce cestovního ruchu a Koncepce kultury v Tišnově.pdf Velikost: 71.75 MB
08 Zpráva o sportu za rok 2018.pdf Velikost: 2.07 MB
09 Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2018.pdf Velikost: 1.1 MB
10 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Sdružení sportovních klubů Tišnov- z.s.).pdf Velikost: 5.07 MB
11 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova uzavřené dne 13. 8. 2018.pdf Velikost: 1.2 MB
12 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2019 nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 584.97 KB
13 Zpráva o prošetření stížností na provoz Víceúčelového sportoviště Smíškova.pdf Velikost: 4.54 MB
14 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2-2019 o systému shromažďování- sběru- přepravy- třídění- využívání a odstraňování komunálního odpadu- a n.pdf Velikost: 1.7 MB
15 Zpráva o komunální službách za rok 2018.pdf Velikost: 1.77 MB
16 Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2019.pdf Velikost: 350.99 KB
17 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o vkladu majetku mezi městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko (kanalizace Na Mlékárně) .pdf Velikost: 1.11 MB
18 Žádost o prodej pozemku parc.č. st. 1641 v k.ú. Tišnov (Brněnská- budova pošty 3).pdf Velikost: 557.36 KB
19 Uzavření budoucích smluv mezi městem Tišnov a společností SLN NOEMI INVEST s.r.o. (polyfunkční dům v přednádražním prostoru).pdf Velikost: 2.1 MB
20 Odkoupení pozemku a komunikace v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou).pdf Velikost: 839.3 KB
21 Prodej částí pozemků parc.č. 1473-37 a parc.č. 1560-4- oba v k.ú. Tišnov (Trnec chaty) .pdf Velikost: 485.37 KB
22 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. pro rok 2019 dle § 105 zákona č. 108-2006 Sb. .pdf Velikost: 5.39 MB
23 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. pro rok 2019 dle § 101a zákona č. 108-2006 Sb. .pdf Velikost: 5.39 MB
24 Rozpočtové opatření města Tišnova č.3-2019.pdf Velikost: 884.44 KB
25 Zápis č. 2-2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 575.53 KB
26 Zápis č. 3-2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 645.93 KB
27 Zápis č. 2-2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování.pdf Velikost: 795.15 KB
28 Zápis č. 1-2019- zápis č. 2-2019 a zápis č. 3-2019 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 676.32 KB
29 Zápis č. 5-2018- zápis č. 1-2019 a zápis č. 2-2019 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 1.34 MB
30 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 1.4.2019.pdf Velikost: 816.43 KB