Zastupitelstvo: 2019 » 1Stáhnout najednou

02 Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2019.pdf Velikost: 1.31 MB
03 Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2020-2022.pdf Velikost: 778.57 KB
04 Rozpočtové opatření města Tišnova č.1-2019.pdf Velikost: 1.2 MB
05 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2018.pdf Velikost: 788.89 KB
06 Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov.pdf Velikost: 625.92 KB
07 Vzorové smlouvy k dotačním programům 2019.pdf Velikost: 1.32 MB
08 Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2466-603 v k.ú. Tišnov (ul. Marie Pavlíkové).pdf Velikost: 570.51 KB
09 Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 749-1 v k.ú. Tišnov (nad penzionem).pdf Velikost: 563.86 KB
10 Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany.pdf Velikost: 546.99 KB
11 Zápis č. 1-2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 643.67 KB
12 Zápis č. 1-2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 564.46 KB
13 Zápis č. 1-2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování.pdf Velikost: 704.92 KB
14 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 17.1.2019.pdf Velikost: 742.48 KB
15 Stížnost Ing. Františka Vrabce ve věci „Hluk z provozu kluziště a víceúčelového hřiště Smíškova“.pdf Velikost: 3.97 MB