Zastupitelstvo: 2018 » 7Stáhnout najednou

02 Hospodaření města Tišnova k 30.9.2018.pdf Velikost: 1.17 MB
03 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 19_2018.pdf Velikost: 2.27 MB
04 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019.pdf Velikost: 667.7 KB
05 Schválení závazku na spolufinancování akce -Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově-.pdf Velikost: 932.44 KB
06 Zpráva o průbehu investičních akcí r. 2018 (stav k 30.11.2018).pdf Velikost: 639.73 KB
07 Zpráva o školství za školní rok 2017-2018.pdf Velikost: 1.53 MB
08 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor).pdf Velikost: 878.98 KB
09 Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci).pdf Velikost: 3.18 MB
10 Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov (pozemky pod komunikacemi).pdf Velikost: 801.13 KB
11 Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1872-127 (Dvořákova).pdf Velikost: 605.3 KB
12 Korespondence zastupitelům města Tišnova (ve věci přechodu pro chodce na ul. Cáhlovská).pdf Velikost: 1.82 MB
13 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2018 - II. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 970.55 KB
14 Návrh dodatku č. 8 ke stanovám Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (SVaK).pdf Velikost: 570.97 KB
15 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za svatební obřady a fyzickým osobám za výkon funkce v poradních nebo zvláštních orgánech m.pdf Velikost: 341.7 KB
16 Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Tišnov.pdf Velikost: 351.05 KB
17 Zřízení výborů zastupitelstva města a jejich obsazení.pdf Velikost: 640.33 KB
18 Zápis č. 4-2018 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 2.27 MB
19 Zápis č. 4-2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 801.75 KB
20 Zápis č. 9-2018 a zápis č. 10-2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 1.19 MB
21 Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019.pdf Velikost: 715.28 KB
22 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 27.11.2018.pdf Velikost: 752.92 KB
23 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci -Zvonice v parku pod kostelem v Tišnově-.pdf Velikost: 548.42 KB