Zastupitelstvo: 2018 » 5Stáhnout najednou

02 Čestná občanství a ceny města udělované v roce 2018.pdf Velikost: 3.52 MB
03 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Amatérský fotbalový klub Tišnov- z.s.).pdf Velikost: 9.47 MB
04 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Římskokatolická farnost Předklášteří).pdf Velikost: 2.49 MB
05 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Rodinné centrum Studánka- z.s.).pdf Velikost: 7.13 MB
06 Příspěvek na odstranění ekologických zátěží pro obec Předklášteří.pdf Velikost: 347.55 KB
07 Navýšení investičního příspěvku na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Inspiro - středisko volného času Tišnov- Riegrova 312.pdf Velikost: 629.4 KB
08 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci -Informační panely VKP Tišnov- .pdf Velikost: 815.19 KB
09 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 13-2018.pdf Velikost: 898.08 KB
10 Hospodaření města Tišnova k 30.6.2018.pdf Velikost: 1.16 MB
11 Uzavření Smlouvy o úvěru pro případ přechodného nedostatku finančních prostředků.pdf Velikost: 3.16 MB
12 Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2018.pdf Velikost: 539.14 KB
13 Směna a prodej částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova.pdf Velikost: 641.2 KB
14 Prodej části pozemku parc.č. 201-1 v k.ú. Tišnov (park pod kostelem).pdf Velikost: 725.14 KB
15 Odkoupení pozemku parc.č. 2792 v k.ú. Tišnov (veřejné prostranství ul. Hornická).pdf Velikost: 830.46 KB
16 Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1802-61 a parc.č. 1802-62- oba v k.ú. Tišnov (Purkyňova).pdf Velikost: 1001.05 KB
17 Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany (obec Hradčany).pdf Velikost: 547.04 KB
18 Schválení garance spolufinancování pečovatelské služby CSS Tišnov- p.o. pro rok 2019.pdf Velikost: 1.53 MB
19 Změna členství ve Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 350.04 KB
20 Zápis č. 2-2018 z Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 1. 8. 2018.pdf Velikost: 4.33 MB
21 Zápis č. 3-2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 29.8.2018.pdf Velikost: 647.9 KB
22 Zápis č. 6-2018- zápis č. 7-2018 a zápis č. 8-2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné .pdf Velikost: 1.79 MB
23 Zápis č.3-2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 618 KB
24 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 4.9.2018.pdf Velikost: 767.44 KB