Zastupitelstvo: 2018 » 3Stáhnout najednou

02 Územní studie přestavbové plochy P5 v lokalitě Pod Klucaninou - Ulice Brněnská.pdf Velikost: 16.5 MB
03 Petice -Za vytvoření klidové a relaxační zóny na 100 % plochy na pozemcích v proluce mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech-.pdf Velikost: 355.25 KB
04 Doplnění územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III - lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech.pdf Velikost: 12.01 MB
05 Návrh na změnu Územního plánu Tišnov (k.ú. Jamné).pdf Velikost: 1009.07 KB
06 Uzavření smluv mezi společností TEPLO T- s.r.o. a městem Tišnov.pdf Velikost: 5.01 MB
07 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 31.5.2018).pdf Velikost: 631.59 KB
08 Hospodaření města Tišnova k 31.3.2018.pdf Velikost: 1.14 MB
09 Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2018 - I. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 601.39 KB
10 Závazek spolufinancování projektu -Město Tišnov - Navýšení kapacity a modernizace kuchyně Základní školy Tišnov- náměstí 28. října 1708-.pdf Velikost: 24.71 MB
11 Investiční příspěvek na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Inspiro - středisko volného času Tišnov- Riegrova 312.pdf Velikost: 6.78 MB
12 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci -Tišnov - sečení okrajů cyklostezek a přiléhajících pásů zeleně- .pdf Velikost: 971.14 KB
13 Plán odpadového hospodářství Tišnov 2018 -2025.pdf Velikost: 1.75 MB
14 Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 20. července 2016.pdf Velikost: 555.79 KB
15 Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní M. D..pdf Velikost: 565.98 KB
16 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou).pdf Velikost: 1.86 MB
17 Odkoupení částí pozemků parc.č.2400-11 a parc.č. 2400-20- oba v k.ú. Tišnov (cyklostezka dřevoplac - Předklášteří).pdf Velikost: 1.3 MB
18 Odkoupení části pozemku parc.č. 197 v k.ú. Tišnov (park pod kostelem).pdf Velikost: 705.59 KB
19 Odkoupení pozemku parc.č. 2466-609 v k.ú. Tišnov (pro parkovací stání).pdf Velikost: 811.6 KB
20 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2406-12 v k.ú. Tišnov (pozemek pod komunikací).pdf Velikost: 777.49 KB
21 Návrh na ukončení nájemního vztahu ze strany společnosti Ekostavby Brno a.s..pdf Velikost: 1.45 MB
22 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4-2018- kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova.pdf Velikost: 668.32 KB
23 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5-2018- kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4-2015- kterou se stanovují pravidla pro p.pdf Velikost: 538.71 KB
24 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7-2018.pdf Velikost: 5.35 MB
25 Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov.pdf Velikost: 1.98 MB
26 Zápis č. 2-2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 30.5.2018.pdf Velikost: 635.42 KB
27 Zápis č. 2-2018 a č. 3-2018 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 3.24 MB
28 Zápis č. 4-2018 a Zápis č. 5-2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 1.35 MB
29 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 1.6.2018.pdf Velikost: 717.31 KB
30 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. pro rok 2018 dle § 105 zákona č. 108-2006 Sb. .pdf Velikost: 5.38 MB