Zastupitelstvo: 2018 » 2Stáhnout najednou

02 Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2017.pdf Velikost: 3.63 MB
03 Zpráva o kultuře za rok 2017.pdf Velikost: 3.46 MB
04 Zpráva o sportu za rok 2017.pdf Velikost: 1.93 MB
05 Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2017.pdf Velikost: 1.16 MB
06 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov- p.o. za rok 2017.pdf Velikost: 2.4 MB
07 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 31.3.2018).pdf Velikost: 628.68 KB
08 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova za rok 2017.pdf Velikost: 827.82 KB
09 Hospodaření města Tišnova za rok 2017.pdf Velikost: 5.37 MB
10 Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2017.pdf Velikost: 1010.53 KB
11 Navýšení provozního příspěvku Základní škole Tišnov- nám. 28. října- příspěvkové organizaci.pdf Velikost: 538.2 KB
12 Zpráva o komunálních službách za rok 2017.pdf Velikost: 1.28 MB
13 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.2-2018- o místním poplatku za provoz systému shromažďování- sběru- přepravy- tříděním- využívání a od.pdf Velikost: 661.78 KB
14 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.3-2018- kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 11-2017- o nočním klidu.pdf Velikost: 905.26 KB
15 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 - Sport a tělovýchova nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 17.45 MB
16 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 - Ostatní zájmová činnost nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 5.21 MB
17 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 - Prorodinné aktivity nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 3.51 MB
18 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 - Kultura nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 4.13 MB
19 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova Dotační program 2018 - Volnočasové aktivity nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 3.02 MB
20 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (Tělocvičná jednota Sokol Tišnov).pdf Velikost: 2.23 MB
21 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4-2018.pdf Velikost: 981.24 KB
22 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 11. května 2016.pdf Velikost: 551.85 KB
23 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (park pod kostelem).pdf Velikost: 767.9 KB
24 Změna kupní smlouvy mezi městem Tišnov a manželi M. ve věci prodeje kotelny K11 na ulici Dřínová v Tišnově.pdf Velikost: 628.65 KB
25 Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Tišnov a spolkem Junák - český skaut- středisko Květnice Tišnov- z.s..pdf Velikost: 517.5 KB
26 Prodej budovy bez č.p.-č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762.pdf Velikost: 634.45 KB
27 Pojmenování nově vzniklé ulice v Tišnově (mezi kruhovým objezdem u nádraží a ul. Klášterská).pdf Velikost: 625.83 KB
28 Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2018 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov.pdf Velikost: 483.06 KB
29 Schválení vzorů veřejnoprávních smluv pro účely dotačního řízení na podporu základních činností sociálních služeb v roce 2018.pdf Velikost: 925.65 KB
30 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. pro rok 2018 dle § 101a zákona č. 108-2006 Sb. .pdf Velikost: 5.39 MB
31 Stanovy DSO Tišnovsko .pdf Velikost: 870.4 KB
32 Korespondence zastupitelům města Tišnova.pdf Velikost: 571.79 KB
33 Reakce náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna (dopady odsunu brněnského hlavního nádraží).pdf Velikost: 1.15 MB
34 Etický kodex člena Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.84 MB
35 Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov.pdf Velikost: 3.41 MB
36 Zápis č.2-2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 610.7 KB
37 Zápis č. 2-2018 a zápis č. 3-2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 1.26 MB
38 Zápis č. 1-2018 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 569.7 KB
39 Zápis č. 1-2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 643.59 KB
40 Zápis č. 1-2018 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města.pdf Velikost: 344.66 KB
41 Zápis č. 1-2018 z Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 26.3. 2018.pdf Velikost: 924.15 KB
42 Změna členství ve Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 348.68 KB
43 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 3.4.2018.pdf Velikost: 754.01 KB