Zastupitelstvo: 2018 » 1Stáhnout najednou

02 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2017.pdf Velikost: 704.74 KB
03 Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov.pdf Velikost: 608.84 KB
04 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1-2018.pdf Velikost: 2.06 MB
05 Návrh obecně závazné vyhlášky - Stanovení školských obvodů mateřských škol.pdf Velikost: 535.37 KB
06 Dodatek zřizovací listiny - změna adresy sídla Mateřské školy Tišnov- U Humpolky- příspěvková organizace.pdf Velikost: 491.06 KB
07 Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III - lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech.pdf Velikost: 11.1 MB
08 Návrh na změny územního plánu Tišnov.pdf Velikost: 4.85 MB
09 Souhlas s realizací projektu -Rekonstrukce bytového domu - ulice Na Mlékárně- č.p. 255- Tišnov-.pdf Velikost: 345.22 KB
10 Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1767-8 v k.ú. Tišnov (Mánesova ul.).pdf Velikost: 754.58 KB
11 Bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 475-4 v k.ú. Tišnov (budoucí cyklostezka).pdf Velikost: 601.17 KB
12 Odkoupení části pozemku parc.č. 275-2 v k.ú. Tišnov (budoucí cyklostezka mezi ul. Ostrovec a ul. Koráb).pdf Velikost: 877.04 KB
13 Nabídka na odkoupení id. 1-4 pozemku parc.č. 2237-2 v k.ú. Tišnov (za koupalištěm).pdf Velikost: 756.64 KB
14 Žádost o prodej části pozemku 1873-1 v k.ú. Tišnov (Dvořákova ul.).pdf Velikost: 974.12 KB
15 Stanovy DSO Tišnovsko 2017.pdf Velikost: 4.68 MB
16 Korespondence zastupitelům města Tišnova.pdf Velikost: 1.53 MB
17 Zápis č. 13-2017 a zápis č. 1-2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 2.24 MB
18 Zápis č. 8-2017 a zápis č. 1-2018 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 2.12 MB
19 Zápis č. 7-2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.16 MB
20 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 29.1.2018.pdf Velikost: 749.17 KB