Zastupitelstvo: 2017-2017 » 5Stáhnout najednou

02 Čestné občanství a ceny města udělované v roce 2017.pdf Velikost: 170.18 KB
03 Koncepce řešení dopravy ve městě Tišnově.pdf Velikost: 95.71 MB
04 Návrh na změny územního plánu Tišnov.pdf Velikost: 4.96 MB
05 Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou II. - území mezi ulicemi Dlouhá- Kuthanova a Černohorská .pdf Velikost: 4.02 MB
06 Územní studie sídelní zeleně Tišnov.pdf Velikost: 31.76 MB
07 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 6-2017- kterou se vydává Požární řád města Tišnova.pdf Velikost: 286.25 KB
08 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7-2017- kt. se zrušuje OZV m.T.č. 37-1998- o závaz. částech územ.plánu sídel.út.Tišnov- ve zn.p.př..pdf Velikost: 143.67 KB
09 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2017 - II. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 108.06 KB
10 Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově.pdf Velikost: 129.81 KB
11 Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2017.pdf Velikost: 90.02 KB
12 Odkoupení pozemku parc.č. 2466-130 v k.ú. Tišnov (propoj Formánkova - Járy Cimrmana).pdf Velikost: 604.18 KB
13 Prodej části pozemku parc.č. 235 v k.ú. Hájek u Tišnova.pdf Velikost: 477.91 KB
14 Prodej částí pozemků parc.č. 1808-17- parc.č. 1811-20 a parc.č. 1811-40- vše v k.ú. Tišnov (propoj ulice Dobrovského a Horova).pdf Velikost: 473.31 KB
15 Odkoupení části pozemku parc.č. 665-3 v k.ú. Tišnov (pozemek pro budoucí chodník podél komunikace- ul. Lomnická).pdf Velikost: 462.4 KB
16 Odkoupení pozemků a komunikace v k.ú. Tišnov (dokončení ulice Dlouhé).pdf Velikost: 832.3 KB
17 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.pdf Velikost: 1.13 MB
18 Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov a k.ú. Předklášteří (chodník Za Mlýn).pdf Velikost: 553.78 KB
19 Žádost o převod nemovitosti č.p. 283 na ulici Klášterská v Tišnově.pdf Velikost: 6.02 MB
20 Darovací smlouva na technické zhodnocení nemovitosti České republiky- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje .pdf Velikost: 9.47 MB
21 Hospodaření města Tišnova k 30.6.2017.pdf Velikost: 550.54 KB
22 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 12-2017.pdf Velikost: 11.92 MB
23 Zápis č. 8-2017 a zápis č. 9-2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 1.13 MB
24 Zápis č. 5-2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 25.8.2017.pdf Velikost: 670.91 KB
25 Zápis č. 3-2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 21.6.2017 .pdf Velikost: 164.6 KB
26 Zápis č. 1-2017 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 29.8. 2017.pdf Velikost: 1.81 MB
27 Zápis č. 4-2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 28.6.2017.pdf Velikost: 90.83 KB
28 Zápis č. 3-2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 4.9.2017.pdf Velikost: 119.55 KB
29 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.9.2017 .pdf Velikost: 253.16 KB