Zastupitelstvo: 2017-2017 » 4Stáhnout najednou

02 Hospodaření města Tišnova k 31.3.2017.pdf Velikost: 542.11 KB
03 Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Tišnov- nám. 28. října- příspěvková organizace.pdf Velikost: 82.24 KB
04 Zřízení Sociálního fondu města Tišnova.pdf Velikost: 56.11 KB
05 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu.pdf Velikost: 496.85 KB
06 Obecně závazná vyhláška č. 5-2017 - doplnění školských obvodů o obce- se kterými se uzavírá Dohoda o vytvoření společného školského obvodu.pdf Velikost: 93.03 KB
07 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 31.5.2017).pdf Velikost: 124.4 KB
08 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 6. ledna 2016.pdf Velikost: 152.92 KB
09 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 10. května 2016.pdf Velikost: 148.52 KB
10 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 20. července 2016.pdf Velikost: 155.28 KB
11 Uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Tišnov a J. Z. (pozemky v přednádražním prostoru).pdf Velikost: 654.67 KB
12 Odkoupení id. 9-28 pozemku parc.č. 1872-106 v k.ú. Tišnov (Dvořákova).pdf Velikost: 717.72 KB
13 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Trnec).pdf Velikost: 625.41 KB
14 Uzavření smluv o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje po realizaci stavby autobusové zastávky na Trnci) .pdf Velikost: 972.38 KB
15 Prodej části pozemku parc.č. 1477-4 v k.ú. Tišnov (trafostanice u nemocnice).pdf Velikost: 422.13 KB
16 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 31.10.2014 ve věci prodeje bývalé kotelny na ulici Dřínová (Květnická).pdf Velikost: 104.63 KB
17 Darovací smlouva na poskytnutí movité věci České republice- Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje.pdf Velikost: 1.17 MB
18 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Cesta hrdelního práva - slavnostní otevření - historická slavnost.pdf Velikost: 369.99 KB
19 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci -Tišnov - údržba cyklostezek a zeleně v jejich okolí-.pdf Velikost: 414.31 KB
20 Závazek financování projektu -Sanace skalního svahu - zabezpečení cyklostezky v Tišnově-.pdf Velikost: 59.2 KB
21 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (ZUŠ Tišnov).pdf Velikost: 4.53 MB
22 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (TJ Sokol Tišnov).pdf Velikost: 13.99 MB
23 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 8-2017.pdf Velikost: 17.67 MB
24 Zápis č. 4-2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 258.61 KB
25 Zápis č. 5-2017- zápis č. 6-2017 a zápis č. 7-2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 1.45 MB
26 Zápis č. 2-2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 3.4.2017.pdf Velikost: 89.27 KB
27 Zápis č. 3-2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 10.5.2017.pdf Velikost: 90.38 KB
28 Zápis č. 2-2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 12.6.2017.pdf Velikost: 117.41 KB
29 Zápis č. 2-2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 26.4.2017 .pdf Velikost: 139.24 KB
30 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 12.6.2017 .pdf Velikost: 318.04 KB