Zastupitelstvo: 2017-2017 » 3Stáhnout najednou

02 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3-2017- kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 1-2016- o nočním klidu.pdf Velikost: 197.34 KB
03 Dodatek Smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova (HZS).pdf Velikost: 133.41 KB
04 Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2454 v k.ú. Tišnov (Za Mlýnem).pdf Velikost: 485.98 KB
05 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci Tišnov - úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4 - úsek Dřevoplac - Předklášteří.pdf Velikost: 10.57 MB
06 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 5-2017.pdf Velikost: 7.24 MB