Zastupitelstvo: 2017-2017 » 2Stáhnout najednou

02 Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2016.pdf Velikost: 6.08 MB
03 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2017 (stav k 31.3.2017).pdf Velikost: 124.61 KB
04 Zpráva o kultuře za rok 2016.pdf Velikost: 29.2 MB
05 Zpráva o sportu za rok 2016.pdf Velikost: 700.75 KB
06 Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2016.pdf Velikost: 310 KB
07 Hospodaření města Tišnova za rok 2016.pdf Velikost: 102.67 MB
08 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4-2017.pdf Velikost: 11.03 MB
09 Zpráva o stavu pohledávek k 31.12.2016.pdf Velikost: 363 KB
10 Obecně závazná vyhláška č. 1-2017.pdf Velikost: 88.14 KB
11 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (HZS JmK).pdf Velikost: 358.01 KB
12 Schválení vzorových smluv k dotačním programům 2017.pdf Velikost: 976.86 KB
13 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Sport a tělovýchova nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 6.43 MB
14 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Životní prostředí nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 330.55 KB
15 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Volnočasové aktivity mládeže nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 815.93 KB
16 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Ostatní zájmová činnost nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 425.15 KB
17 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova - Dotační program 2017 - Kultura nad 50 000-- Kč.pdf Velikost: 1007.99 KB
18 Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti prorodinných aktivit na rok 2017.pdf Velikost: 3.17 MB
19 Poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2017 - I. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 104.79 KB
20 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov- p.o. za rok 2016.pdf Velikost: 7.59 MB
21 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. na rok 2017 dle § 105 zákona č. 108-2006 Sb..pdf Velikost: 4.65 MB
22 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu CSS Tišnov- p.o. na rok 2017 dle § 101a zákona č. 108-2006 Sb..pdf Velikost: 4.47 MB
23 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2-2017- kterou se vydává Požární řád města Tišnova.pdf Velikost: 269.3 KB
24 Zpráva o komunálních službách za rok 2016.pdf Velikost: 917.18 KB
25 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova za rok 2016.pdf Velikost: 1.31 MB
26 Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem L. N..pdf Velikost: 106.31 KB
27 Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou).pdf Velikost: 1.92 MB
28 Uzavření Smlouvy o uzavření budoucích kupních smluv mezi městem Tišnov na straně jedné a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a J. N. na straně druhé (Hony za Kukýrnou).pdf Velikost: 1.93 MB
29 Směna pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova.pdf Velikost: 615.64 KB
30 Prodej části pozemku parc.č. 467-1 v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor).pdf Velikost: 565.25 KB
31 Zápis č. 2-2017 a zápis č. 3-2017 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 599 KB
32 Zápis č. 3-2017 a zápis č. 4-2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 1.08 MB
33 Zápis č. 1-2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 29.3.2017.pdf Velikost: 124.55 KB
34 Zápis č. 1-2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 8.2.2017.pdf Velikost: 86.43 KB
35 Zápis č. 1-2017 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 20.3.2017.pdf Velikost: 177.27 KB
36 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 28.03.2017 .pdf Velikost: 210 KB