Zastupitelstvo: 2017-2017 » 1Stáhnout najednou

02 Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 1.2 MB
03 Zpráva o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2016.pdf Velikost: 133.08 KB
04 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 1_2017.pdf Velikost: 6.67 MB
05 Odkoupení pozemku parc.č. 1872-139 v k.ú. Tišnov (Dvořákova x Husova).pdf Velikost: 584.41 KB
06 Prodej části pozemku parc.č. 193-1 v k.ú. Hájek u Tišnova.pdf Velikost: 437.48 KB
07 Zápis č.10-2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 333.21 KB
08 Zápis č. 13-2016- zápis č. 1-2017 a zápis č. 2-2017 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 1.38 MB
09 Zápis č. 6-2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města.pdf Velikost: 169.05 KB
10 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 24.01.2017 .pdf Velikost: 237.93 KB
11 Aktuální informace ve věci změn zdravotní péče v nemocnici Tišnov.pdf Velikost: 2.71 MB