Zastupitelstvo: 2016-2016 » 8Stáhnout najednou

02 Zpráva o průběhu investičních akcí k 30. 11. 2016.pdf Velikost: 78.45 KB
03 Hospodaření města Tišnova k 30.9.2016.pdf Velikost: 537.84 KB
04 Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2017.pdf Velikost: 1.2 MB
05 Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2018-2020.pdf Velikost: 135.89 KB
06 Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2017.pdf Velikost: 1.44 MB
07 Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov.pdf Velikost: 322.27 KB
08 Zpráva o školství za školní rok 2015-2016.pdf Velikost: 444.04 KB
09 Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (TJ Sokol - sanace).pdf Velikost: 2.79 MB
10 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.5-2016- kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem.pdf Velikost: 128.83 KB
11 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 1-2016- o nočním klidu.pdf Velikost: 154.29 KB
12 Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2-2016- o místním poplatku za provoz systému shromažďování- sběru- přepravy- třídění- využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf Velikost: 213.69 KB
13 Návrhy obecně závazných vyhlášek města Tišnova č. 3-2016 a č. 4-2016.pdf Velikost: 228.33 KB
14 Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 287.68 KB
15 Prodej bytu č. 6-1670 na ulici Králova v Tišnově.pdf Velikost: 127.05 KB
16 Prodej bytu č. 10-1670 na ulici Králova v Tišnově.pdf Velikost: 127.08 KB
17 Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2017.pdf Velikost: 91.31 KB
18 Odkoupení pozemků zapsaných na LV č. 2553 v k.ú. Tišnov (Na Mlékárně).pdf Velikost: 560.8 KB
19 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2279-1 v k.ú. Tišnov (příjezd k ČSAD).pdf Velikost: 862.7 KB
20 Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 2015-37 v k.ú. Tišnov (Majorova) .pdf Velikost: 637.84 KB
21 Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 1872-106 v k.ú. Tišnov (Dvořákova) .pdf Velikost: 675.44 KB
22 Odkoupení pozemků parc.č. 670-1 a parc.č. 670-2- oba v k.ú. Tišnov (Květnice).pdf Velikost: 813.82 KB
23 Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov na ulici Riegrova (pozemky pod chodníkem).pdf Velikost: 590.85 KB
24 Prodej částí pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova (Stanoviska).pdf Velikost: 326.13 KB
25 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - stavební úpravy pro přesun části ZUŠ na ul. Riegrova.pdf Velikost: 423.42 KB
26 Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově.pdf Velikost: 120.97 KB
27 Závazek financování projektu -Tišnov - park pod kostelem- .pdf Velikost: 56.63 KB
28 Souhlas s realizací projektu -Centrum služeb pro turisty v Tišnově-.pdf Velikost: 2.87 MB
29 Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2017 mezi městem Tišnov a obcemi správního obvodu ORP Tišnov.pdf Velikost: 113.2 KB
30 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích.pdf Velikost: 1.25 MB
31 Rozpočtové opatření města Tišnova č.22-2016.pdf Velikost: 12.4 MB
32 Zápis č. 4-2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 7. listopadu 2016.pdf Velikost: 126.47 KB
33 Zápis č. 3-2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 8.11. 2016.pdf Velikost: 148 KB
34 Zápis č. 5-2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 17.45 MB
35 Zápis č. 5-2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města.pdf Velikost: 147.72 KB
36 Zápis č. 7-2016- zápis č. 8-2016 a zápis č. 9-2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 654.06 KB
37 Zápis č. 11-2016 a zápis č. 12-2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 1009.21 KB
38 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 28.11.2016 .pdf Velikost: 225.59 KB
39 Svěření kompetencí Radě města Tišnova.pdf Velikost: 60.09 KB