Zastupitelstvo: 2016-2016 » 6Stáhnout najednou

02 Hospodaření města Tišnova k 30.6.2016.pdf Velikost: 534.5 KB
03 Návrhy na udělení čestného občanství a cen města Tišnova 2016.pdf Velikost: 112.48 KB
04 Žádosti o dotace z dotačního programu Podpora trenérů mládeže za období leden - červen 2016.pdf Velikost: 110.02 KB
05 Prodej objektu na ulici Klášterská 358.pdf Velikost: 1.06 MB
06 Žádost o převod pozemků parc.č. 2336-34 a parc.č. 2522- oba v k.ú. Tišnov (komunikace Vitar - Drásov).pdf Velikost: 748.22 KB
07 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1805-2 v k.ú. Tišnov (Erbenova).pdf Velikost: 587.61 KB
08 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov (Mánesova).pdf Velikost: 404.72 KB
09 Bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1767-1 v k.ú. Tišnov (Mánesova).pdf Velikost: 401.75 KB
10 Rozpočtové opatření města Tišnova č.17-2016.pdf Velikost: 9.14 MB
11 Zápis č. 5-2016 a zápis č. 6-2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 648.27 KB
12 Zápis č. 8-2016- zápis č. 9-2016 a zápis č. 10-2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 495.2 KB
13 Zápis č. 3-2016 a zápis č. 4-2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města.pdf Velikost: 2.72 MB
14 Zápis č. 3-2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 116.31 KB
15 Zápis č.3-2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova .pdf Velikost: 100.52 KB
16 Zápis č.4-2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova .pdf Velikost: 92.32 KB
17 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 22.09.2016 .pdf Velikost: 271.62 KB
18 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje- projekt Tišnov-úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4- úsek Dřevoplac-Předklášteří.pdf Velikost: 6.21 MB
19 Odkoupení pozemků na LV č. 2479 v k.ú. Tišnov (hřiště Smíškova + pod komunikacemi).pdf Velikost: 1.31 MB