Zastupitelstvo: 2016-2016 » 4Stáhnout najednou

02 Hospodaření města Tišnova k 31.3.2016.pdf Velikost: 529.49 KB
03 Zpráva o průběhu investičních akcí k 31.5.2016.pdf Velikost: 77.13 KB
04 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky Tišnov.pdf Velikost: 635.6 KB
05 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města (MAS Brána Vysočiny- z.s.).pdf Velikost: 2.11 MB
06 Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na -Půdní vestavbu požární zbrojnice-.pdf Velikost: 4 MB
07 Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na -Nákup praporu-.pdf Velikost: 3.57 MB
08 Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na -Podporu akce Den s IZS-.pdf Velikost: 3.58 MB
09 Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na -Zkvalitnění služeb informačního centra Tišnov-.pdf Velikost: 5.64 MB
10 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2016 - II. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 100.82 KB
11 Žádost o mimořádnou dotaci (Sdružení sportovních klubů- z.s.).pdf Velikost: 10.44 MB
12 Žádost mikroregionu Čebínka o podporu záměru navýšení kapacity základních škol v Tišnově.pdf Velikost: 1.76 MB
13 Bytová koncepce města Tišnova 2017-2027.pdf Velikost: 1.03 MB
14 Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2016.pdf Velikost: 97.05 KB
15 Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní D. M..pdf Velikost: 148.8 KB
16 Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s R. a Z. P..pdf Velikost: 150.51 KB
17 Darování části pozemku parc.č. st. 311-1 v k.ú. Tišnov (gymnázium).pdf Velikost: 379.21 KB
18 Odkoupení pozemků parc.č. 2342-22 a parc.č. 2342-23- oba v k.ú. Tišnov (ulice Sv. Čecha).pdf Velikost: 623.83 KB
19 Odkoupení pozemků parc.č. 1847-27- parc.č. 1847-41- parc.č. 1868-29- parc.č. 1872-136 a parc.č. 2416-20- vše v k.ú. Tišnov (hřiště u ZŠ Smíškova + pod komun.) .pdf Velikost: 1.31 MB
20 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy- s.p. - Veřejné osvětlení ul. Ostrovec- etapa III.pdf Velikost: 1.42 MB
21 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Veřejné osvětlení Za Mlýn.pdf Velikost: 1.95 MB
22 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova.pdf Velikost: 620.38 KB
23 Projekt -Tišnov - úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4- úsek Dřevoplac - Předklášteří-.pdf Velikost: 507 KB
24 Strategie rozvoje KTS Ekologie s. r. o..pdf Velikost: 1.66 MB
25 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 8_2016.pdf Velikost: 24.92 MB
26 Rezignace člena kontrolního výboru a návrh na jmenování nového člena kontrolního výboru.pdf Velikost: 504.89 KB
27 Zápis č. 2-2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 8.6.2016.pdf Velikost: 121.15 KB
28 Zápis č. 2-2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 31.5. 2016.pdf Velikost: 2.47 MB
29 Zápis č. 4-2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky ze dne 20.5.2016.pdf Velikost: 441.22 KB
30 Zápis č. 5-2016- zápis č. 6-2016 a zápis č. 7-2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 164.2 KB
31 Zápis č. 2-2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 25.5.2016.pdf Velikost: 122.2 KB
32 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 13.06.2016 .pdf Velikost: 245.33 KB
33 Memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem na projekt „Cesta hrdelního práva Tišnov“.pdf Velikost: 412.59 KB