Zastupitelstvo: 2016-2016 » 3Stáhnout najednou

02 Zpráva o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2015.pdf Velikost: 3.3 MB
03 Hospodaření města Tišnova za rok 2015.pdf Velikost: 50.69 MB
04 Navýšení investičního příspěvku na rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola- Tišnov- Horova 960.pdf Velikost: 89.16 KB
05 Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2016.pdf Velikost: 123.98 KB
06 Zpráva o hospodaření - lesy 2015.pdf Velikost: 155.69 KB
07 Zpráva o komunálních službách za rok 2015.pdf Velikost: 668.34 KB
08 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Tišnov- p.o. za rok 2015.pdf Velikost: 1.71 MB
09 Zpráva o kultuře 2015 - Městské kulturní středisko.pdf Velikost: 4.29 MB
10 Zpráva o činnosti mládežnických organizací v Tišnově za rok 2015.pdf Velikost: 264.24 KB
11 Zpráva o sportu za rok 2015.pdf Velikost: 676.64 KB
12 Schválení návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sport a tělovýchova pro rok 2016 nad 50.000-- Kč .pdf Velikost: 43.85 MB
13 Schválení návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova v oblasti volnočasové aktivity mládeže pro rok 2016 nad 50.000-- Kč.pdf Velikost: 4.37 MB
14 Schválení návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova v oblasti prorodinných aktivit pro rok 2016 nad 50.000-- Kč.pdf Velikost: 1.89 MB
15 Schválení návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb pro rok 2016 - I. kolo dotačního programu.pdf Velikost: 158.56 KB
16 Schválení uzavření smlouvy a přijetí finanční podpory pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Tišnov- p.o. pro rok 2016.pdf Velikost: 562.93 KB
17 Prominutí sankcí za pozdní vyúčtování dotace organizace Domov u rybníka Víceměřice- p.o..pdf Velikost: 58.41 KB
18 Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem R. D..pdf Velikost: 109.14 KB
19 Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem L. J..pdf Velikost: 104.88 KB
20 Prodej části pozemku parc. č. st. 285 v k. ú. Tišnov- jehož součástí je budova č. p. 358 (ul. Klášterská).pdf Velikost: 6.87 MB
21 Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov - veřejné plochy- ulice M. Pavlíkové.pdf Velikost: 763.78 KB
22 Odkoupení komunikace a pozemků v k.ú. Tišnov - ulice Valova.pdf Velikost: 621.96 KB
23 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 255-4 v k.ú. Tišnov (U Humpolky).pdf Velikost: 504.77 KB
24 Prodej částí pozemků parc.č. 2015-24- parc.č. 2015-32 a parc.č. 2015-34- vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova).pdf Velikost: 639.03 KB
25 Žádost o prodej pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov (ul. Mánesova).pdf Velikost: 412.66 KB
26 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Zatrubnění vodoteče Hájek u Tišnova.pdf Velikost: 529.29 KB
27 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem - Výtlak dešťové kanalizace (modernizace sběrného dvora) .pdf Velikost: 1.14 MB
28 Organizační řád Městské policie Tišnov.pdf Velikost: 89.5 KB
29 Jmenování přísedícího Okresního soudu Brno-venkov.pdf Velikost: 308.98 KB
30 Zápis č.2-2016 a zápis č. 3-2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 904.44 KB
31 Zápis č. 3-2016 a zápis č. 4-2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 125.96 KB
32 Zápis č. 1-2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 6.4.2016.pdf Velikost: 366.2 KB
33 Zápis č. 2 - 2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 95.28 KB
34 Zápis č. 1-2016 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 30.3. 2016.pdf Velikost: 243.67 KB
35 Rozpočtové opatření města Tišnova č.4-2016.pdf Velikost: 2.61 MB
36 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 11.04.2016 .pdf Velikost: 293.42 KB
37 Zápis ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města č. 1-2016.pdf Velikost: 55.23 KB