Zastupitelstvo: 2016-2016 » 2Stáhnout najednou

02 Rozpočtové opatření města Tišnova č. 2-2016.pdf Velikost: 2.34 MB
03 Zpráva o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2015.pdf Velikost: 135.68 KB
04 Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2311-6 v k.ú. Tišnov.pdf Velikost: 603.77 KB
05 Odkoupení pozemku parc.č. 2282-19 v k.ú. Tišnov.pdf Velikost: 466.88 KB
06 Odkoupení pozemků parc.č. 2257-1 a parc.č. 2257-7- oba v k.ú. Tišnov.pdf Velikost: 473.26 KB
07 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2032-8 v k.ú. Tišnov.pdf Velikost: 490.06 KB
08 Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 468.01 KB
09 Odstoupení člena kontrolního výboru a návrh na jmenování nového člena kontrolního výboru.pdf Velikost: 1.95 MB
10 Zápis č. 1-2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.pdf Velikost: 88.85 KB
11 Zápis č. 01-2016 ze dne 6.1.2016 a zápis č. 02-2016 ze dne 16.1.2016 ze zasedání Osadního výboru Jamné.pdf Velikost: 143 KB
12 Zápis č. 1-2016 ze dne 22.1.2016 ze zasedání Osadního výboru Hájek - Hajánky.pdf Velikost: 427.69 KB
13 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 08.02.2016 .pdf Velikost: 275.39 KB